Helsingin yhteislyseon lukiossa on yleislinja ja taito- ja taidelinja. Taito- ja taidelinjalla opiskelijan tulee valita pääaineekseen kuvataide, musiikki tai liikunta.

Tutustu linjoihin tarkemmin alta.

Kuvataide

Kuvataiteen kursseilla tarkastellaan kuvataidetta ja visuaalisen kulttuurin ilmiöitä ja työskennellään erilaisia ilmaisutekniikoita ja välineitä käyttäen. Kurssien sisällöt vaihtelevat; piirustuksen, grafiikan, maalauksen, väri- ja sommitteluopin lisäksi tarjolla on plastisen sommittelun, valo- ja videokuvauksen, kuvankäsittelyn ja arkkitehtuurin kursseja.

Kurssien keskeisin työmuoto on harjoitustöiden tekeminen. Myös galleria- ja museovierailut sekä osallistuminen koulun yhteisten projektien valmistamiseen ovat osa kuvataiteen opiskelua.

Tavoitteena on itseilmaisun kehittäminen, taiteelliseen työskentelyyn ja luovaan ajatteluun oppiminen sekä taiteen tuntemuksen ja kuvanlukutaidon lisääminen.

Lisää tietoa täältä.

Valintakokeen kutsukirjeessä saat ohjeet valintatilaisuuteen valmistautumiseen. Kuvataidelinjan hakija toteuttaa yhden ennakkotehtävän, jonka hakija tuo mukanaan valintatilaisuuteen. Samassa yhteydessä hän voi esitellä mahdollisia todistuksia tms. kuvataiteen harrastuksistaan. Liitteitä ei palauteta.

Ennakkotehtävä 2024

Valintakokeen kutsukirjeessä saat ohjeet valintatilaisuuteen valmistautumiseen. Kuvataidelinjan hakija toteuttaa yhden ennakkotehtävän, jonka hakija tuo mukanaan valintatilaisuuteen. Samassa yhteydessä hän voi esitellä mahdollisia todistuksia tms. kuvataiteen harrastuksistaan. Liitteitä ei palauteta.

1. “Oma tila”
Toteuta teos aiheesta oma tila. Tila voi olla oma huone tai esimerkiksi virtuaalinen paikka, jossa vietät aikaa. Mitä oma tila sinulle merkitsee? Kuvaa tilan tunnelmaa ja mitä näet ympärilläsi omassa tilassasi.

Toteutustapa:
lyijykynällä ja/tai puuväreillä piirtäen tai akvarelli- ja/tai peiteväreillä maalaten A3 -kokoiselle paperille.

Merkitse tehtävän taakse oma nimesi ja osoitteesi.
Ennakkotehtävä jätetään soveltuvuuskokeessa koululle arvioitavaksi.

Arviointikohteet:
Tunnelman ja näkökulman välittyminen, idean kiinnostavuus, valitsemasi tekniikan hallinta.

Liikunta

Helsingin yhteislyseo on monipuolinen ja oppilaskeskeinen koulu. Liikunta on suosittu oppiaine koulussamme. Sen kehittämiseen panostetaan. Pakollisia liikuntakursseja täydentävät valinnaisliikuntakurssit. Varsinkin koulukohtaisia syventäviä kursseja on runsaasti.

Koulussamme on remontoitu suuri liikuntasali sekä kuntosali. Tehokkaaseen liikuntatoimintaan vaadittavat ulkoiset olosuhteet ovat erittäin kattavat. Kontulan liikuntapuisto, jossa talvikuukausien ajan sijaitsee tekojääkenttä, on koulumme tuntumassa ja on hyödynnettävissä kaikkine palveluineen. Myllypuron Liikuntamylly sekä Pallomylly sijaitsevat myös lähellä koulua ja antavat mahdollisuuden runsaaseen monipuoliseen liikunnanopetukseen.

Lukiomme on liikunnallisesti monipuolinen ja kilpailukykyinen koulu. Monipuoliset kurssivaihtoehdot mahdollistavat liikuntapainotteisen opiskelun. Liikuntalinjalaisille on varattu mahdollisuus aamuharjoitteluun omassa urheiluseurassa. Tavallista monipuolisempi ja laajempi liikuntakurssien opiskelu on mahdollista taito- ja taideainelinjalla (830), joka oikeuttaa erilliseen lukion linjatodistukseen. Liikuntalinjalle haetaan käytännön soveltuvuuskokeen kautta. Koulussamme on mahdollisuus suorittaa liikunnan lukiodiplomi.

Musiikki

Musiikin merkitys nuorille on valtava. Musiikki koskettaa meitä kaikkia. Se vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen, keskittymiskykyyn, luovuuteen, itsetuntoon ja itsekuriin.

Musiikin kursseilla painotamme hyvää yhdessä tekemisen meininkiä. Kaikilla on mahdollisuus oppia soittamaan ja päästä mukaan yhteismusisointiin. Musiikkiluokka on varusteltu bändisoittimin unohtamatta akustisia instrumentteja mm. kitaroita, jousia ja puu- ja vaskipuhaltimia. Näitä instrumentteja on myös mahdollista lainata opiskelun aikana soitonopiskeluun. Koulumme tarjoaa innokkaille useita esiintymistilaisuuksia lukuvuoden aikana.

Opetuksen ydin on oppilaan omassa musisoinnissa, laulussa tai soitossa. Koulussamme pyritään hyödyntämään tvt- tekniikkaa, mm. oppilaiden säveltäessä. Teemme myös yhteistyötä muiden oppiaineiden kanssa isompien projektien puitteissa. Helsingin monipuolinen musiikkielämä on Hyllin ulottuvilla ja usein vain metromatkan päässä. Konsertit ja opintovierailut kuuluvat ohjelmaamme.

Alla opiskelijoidemme tuottama musiikkivideo syksyltä 2021.