Lukion oppilaskunta

Lukion oppilaskunnan muodostavat kaikki lukion opiskelijat. Oppilaskuntatoiminta on opiskelijoiden omaa aktiivista toimintaa. Se ilmenee käytännössä mm. koulun perinteiden ylläpitämisenä, tempauksina ja jokapäiväiseen toimintaan vaikuttamisena koulussamme. Oppilaskunnan hallitus valitaan vuosittain ja siihen kuuluu 5–7 henkilöä. Hallitus on eräänlainen idearyhmä ja toimintojen liikkeellepanija, mutta kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa suoraan oppilaskunnan toimintaan.