Helsingin yhteislyseo on lähikoulu Kontulan, Laakavuoren ja Mellunmäen ala-asteen lapsille. Oppilaaksi voi hakeutua myös muilta ala-asteilta tai muista kunnista. Helsingin yhteislyseo on yksityinen koulu, jossa opiskelu on maksutonta.

Oppilaaksi voi hakea joko tavalliselle luokalle tai painotetun opetuksen luokkaan. Painotettua opetusta tarjotaan kuvataiteessa ja matematiikassa. Tutustu painotusluokkiin alla.

Matematiikkaluokka

Helsingin yhteislyseon yläasteella on mahdollisuus valita laajennettu matemaattisten aineiden opiskeluohjelma. Matematiikkaluokkalaisilla on yksi vuosiviikkotunti enemmän matematiikkaa kuin muilla yläasteen oppilailla. Yleistavoitteiden lisäksi oppilaat täydentävät, syventävät ja soveltavat matemaattisia tietoja ja taitoja. Opiskelussa tähdätään matemaattisen ajattelun kehittämiseen, kiinnostuksen lisäämiseen ja parempien valmiuksien saamiseen jatko-opintoja ja käytännöntehtäviä varten. Matematiikkaluokkalaiset tekevät projektitöitä ja käyttävät runsaasti  tieto- ja viestintätekniikkaa oppimiseensa.

Matematiikkaluokkaan haetaan soveltuvuuskokeella, joka jakaantuu  päässälaskuosioon ja sanalliseen osioon. Sanalliset tehtävät käsittelevät pieniä ongelmia ja käytännön tilanteita. Matematiikkaluokalle valitaan oppilaat soveltuvuuskokeesta saadun pistemäärän mukaisessa järjestyksessä.

Kokeeseen mukaan oppilas tarvitsee kynän, kumin ja viivoittimen. Lisätietoja saa apulaisrehtori Pia Pietikäiseltä, tai matematiikkaluokkien opettajilta Anitta Akselalta tai Jonna Loimistolta.

Kuvataideluokka

Kuvataideluokalla oppilas opiskelee kuvataidetta kolme tuntia viikossa koko yläkoulun ajan. Lisätietoja painotetusta kuvataiteen opiskelusta saa täältä.

Kuvataideluokka tarjoaa oppilaille taiteellisen työyhteisön, joka koko yläasteen ajan säilyy yhtenäisenä ryhmänä kuvataiteen opinnoissa. Tavoitteena on kokeilemiseen kannustava ilmapiiri, jossa on turvallista myös epäonnistua. Työskentelyssä korostuu luovaan työpajamaiseen opiskeluun ohjaaminen. Ajankohtaisuus, kulttuuritarjonta, sekä oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet ohjaavat perusopetuksen opetussuunnitelmassa määriteltyjen sisältöjen valikoitumista syvällisemmän tarkastelun kohteeksi. Kuvataideluokka luo oppilaille hyvän perustan visuaalisen alan jatko-opintoihin. Kuvataideluokkaan haetaan soveltuvuuskokeella, jossa on piirustus- ja maalaustehtävä. Kuvataideluokalle valitaan oppilaat soveltuvuuskokeesta saadun pistemäärän mukaisessa järjestyksessä.

Kokeeseen mukaan oppilas ei tarvitse erityisiä välineitä. Lisätietoja saa apulaisrehtori Pia Pietikäiseltä, tai kuvataideluokan opettajalta Saara Raevuorelta.