• noudatetaan hyviä tapoja
  • kunnioitetaan toisia ja itseä
  • muistetaan työrauha ja rauhallisuus
  • kiinnitetään huomiota kohteliaaseen ja asialliseen kielenkäyttöön sekä tunnilla että välitunnilla
  • kunnioitetaan toisen puheenvuoroa
  • ei kiusaamista, ei rasismia
  • huolehditaan ympäristön siisteydestä
  • aikuisten on puututtava kielenkäyttöön
  • kasvatuskeskusteluja myös lukiolaisille ja heidän huoltajilleen
 • kaikessa toiminnassa huomioidaan terveet elämäntavat
 • noudatetaan hyviä tapoja ja kunnioitetaan toista ja itseä
 • pukeudutaan asiallisesti
  • ei rasistisia tai loukkaavia tekstejä
  • suositellaan, ettei pipoja ja huppuja pidettäisi luokissa.
  • päähineitä ja huppuja  ei käytetä ruokalassa, eikä juhla- tai salitilaisuuksissa.
  • ei ulkovaatteita sisätiloissa
 • noudatetaan hyviä käytöstapoja ruokalassa
  • ulkovaatteet, huput, lakit pois
  • ei ruokien tai ruokailuvälineiden “valikointia”
  • otetaan ruokaa sen verran kuin syödään
  • ruoka- tai palautusjonossa ei etuilla
 • koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroista huolehditaan asianmukaisesti
 • roskaaminen ja ilkivalta on kiellettyä
 • korvataan aiheutettu vahinko ja osallistutaan liatun omaisuuden puhdistamiseen
 • peruskoululaiset viettävät välitunnit koulualueella
 • peruskoululaiset eivät saa poistua koulualueelta koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä
 • koulumatkoilla on noudatettava  liikennesääntöjä ja hyviä käytöstapoja
 • laki määrää koulun henkilökunnan ilmoittamaan oppilaan, sekä syyllisen että kohteen, huoltajalle, jos koulumatkalla tapahtuu kiusaamista, häirintää tai väkivaltaa
 • koululle ilmoitetuista oppilaiden koulualueen ulkopuolella aiheuttamista häiriöistä ilmoitetaan aina kotiin vanhemmille sekä tarpeen mukaan myös poliisille
 • turvallisuuteen liittyvä vika tai puute ilmoitetaan koulun henkilökuntaan kuuluvalle henkilölle viipymättä
 • polkupyörät, mopot, skootterit, moottoripyörät ja mopoautot säilytetään niille erikseen varatuilla paikoilla
 • lumipallojen heittäminen on koulualueella kiellettyä
 • välitunneilla
  • ei kiusata tai riehuta
  • ei juosta käytävillä
  • skuuteilla ja skeiteillä ajelu on kielletty koulun sisällä
  • mopoilla ei saa ajaa koulun pihassa välituntisin
  • skeittaus ja skuuttaus -koulun pihalla on sallittu
  • noudatetaan välituntivalvojan ohjeita
 • koulualueella on kameravalvonta
 • laki kieltää vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden ja aineiden tuomisen kouluun, näitä ovat:
  • alkoholi
  • tupakkalain tarkoittamat tupakka ja tupakkatuotteet, sähkötupakka (eduskunnan käsittelyssä oleva hallituksen esitys)
  • huumausainelain tarkoittamat huumausaineet
  • veitset, ampuma-aseet, voimakkaat laser-osoittimet
  • tai muut vastaavat esineet ja aineet
 • työ tehdään rehdissä ja reilussa hengessä
 • näyttöjen antamisessa ei saa käyttää epäreiluja keinoja
 • noudatetaan opettajan antamia ohjeita lähteiden merkitsemisessä
 • plagiointi on kiellettyä
  • lähteiden merkitseminen on tärkeää ja välttämätöntä
  • plagioitua työtä ei saa uusia
 • pidetään sovituista ajoista kiinni ja ollaan täsmällisiä
  • myöhästyneet päästetään luokkaan  peruskoulussa ja lukiossa, kun opetuksessa on sellainen väli, ettei muiden työskentely häiriinny
  • myöhästyneen on hyvä pahoitella myöhästymistä
 • valokuvien ja videoiden julkaisemiseen on hyvä pyytää lupa kuvauksen kohteelta
 • koulun konetta tai tablettia käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon opettaja on tunnilla ohjeistanut,  sillä ei pelata luvatta tai ladata sille asiattomia sivuja tai ohjelmia, konetta ei käytetä kuin se olisi oppilaan oma
 • mobiililaitteita ei saa käyttää oppituntien aikana tai koulun muun toiminnan aikana häiritsevästi
  • kännykkä voi käyttää opettajan luvalla tai yhteisestä sopimuksesta
  • jos kännykkää käyttää, vaikka se on kielletty, ensin yksi varoitus ja puhelin pois näkyviltä, toisesta huomautuksesta kännykkä opettajalle, jos oppilas kieltäytyy antamasta puhelinta, hän joutuu ulos luokasta
  • sama sääntö koskee myös muita oppilaan omia mobiililaitteita
 • suora verkkolähetys ja muu vastaava lähettäminen oppitunnilla ilman muiden osallistujien ja opettajan lupaa on kielletty

Johtokunta hyväksyi järjestyssäännöt 23.5.2017.