• kunnioitetaan toisia ja itseä
 • muistetaan työrauha ja rauhallisuus
 • kiinnitetään huomiota kohteliaaseen ja asialliseen kielenkäyttöön sekä tunnilla että välitunnilla
 • kunnioitetaan toisen puheenvuoroa
 • ei kiusaamista, ei rasismia
 • aikuisten on puututtava kielenkäyttöön
 • kasvatuskeskusteluja myös lukiolaisille ja heidän huoltajilleen
 • kaikessa toiminnassa huomioidaan terveet elämäntavat

 

 • koulun aikuiset vastaavat viimekädessä työympäristön turvallisuudesta. Heidän antamiaan ohjeita noudatetaan
 • pukeudutaan asiallisesti
 • ei rasistisia tai loukkaavia tekstejä
 • suositellaan, ettei pipoja ja huppuja pidettäisi luokissa.
 • ulkovaatteita, päähineitä ja huppuja ei käytetä ruokalassa, eikä juhla- tai salitilaisuuksissa.
 • ulkovaatteita ei käytetä luokkatiloissa 
 • voimakkaiden hajusteiden käyttöä tulee välttää
 • ruokia tai astioita ei kosketella turhaan
 • otetaan ruokaa sen verran kuin syödään
 • ruoka- tai palautusjonossa ei etuilla
 • vessassa käydään ensisijaisesti välitunneilla. Kesken oppitunnin vessaan voi mennä ainoastaan opettajan luvalla. Kännykkä jätetään luokkaan. 
 • Vessakäynti suoritetaan kohtuullisessa ajassa, siten että muutkin pääsevät vessaan.
 • koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroista huolehditaan asianmukaisesti
 • roskaaminen ja ilkivalta on kiellettyä
 • korvataan aiheutettu vahinko ja osallistutaan liatun omaisuuden puhdistamiseen
 • peruskoululaiset eivät saa poistua koulualueelta koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä
 • koulumatkoilla on noudatettava  liikennesääntöjä ja hyviä käytöstapoja
 • laki määrää koulun henkilökunnan ilmoittamaan oppilaan, sekä syyllisen että kohteen, huoltajalle, jos koulumatkalla tapahtuu kiusaamista, häirintää tai väkivaltaa
 • koululle ilmoitetuista oppilaiden koulualueen ulkopuolella aiheuttamista häiriöistä ilmoitetaan aina kotiin vanhemmille sekä tarpeen mukaan myös poliisille
 • turvallisuuteen liittyvä vika tai puute ilmoitetaan koulun henkilökuntaan kuuluvalle henkilölle viipymättä
 • polkupyörät, mopot, skootterit, moottoripyörät ja mopoautot säilytetään niille erikseen varatuilla paikoilla 
 • lumipallojen ja marjojen tms. heittäminen sekä leikkipyssyillä (ml. vesipyssyt) ampuminen on koulualueella kiellettyä
 • ei juosta käytävillä
 • skuuteilla ja skeiteillä ajelu on kielletty koulun sisällä
 • mopoilla ei saa ajaa koulun pihassa välituntisin
 • skeittaus ja skuuttaus koulun pihalla on sallittu
 • koulualueella on kameravalvonta
 • laki kieltää vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden ja aineiden tuomisen kouluun, näitä ovat:
  • alkoholi
  • tupakkalain tarkoittamat tupakka ja tupakkatuotteet, sähkötupakka (eduskunnan käsittelyssä oleva hallituksen esitys)
  •  huumausainelain tarkoittamat huumausaineet
  • veitset, ampuma-aseet, voimakkaat laser-osoittimet tai muut vastaavat esineet ja aineet
 • työ tehdään reilussa hengessä 
 • näyttöjen antamisessa ei saa käyttää epäreiluja keinoja
 • noudatetaan opettajan antamia ohjeita lähteiden merkitsemisessä
 • plagiointi on kiellettyä
 • lähteiden merkitseminen on tärkeää ja välttämätöntä
 • plagioitua työtä ei saa uusia
 • tehtävää ei voi antaa toisen tehtäväksi (myöskään keinoälyä kuten ChatGPT ei voi käyttää koulutehtävin tekemiseen)
 • pidetään sovituista ajoista kiinni ja ollaan täsmällisiä
 • myöhästyneet päästetään luokkaan  peruskoulussa ja lukiossa, kun opetuksessa on sellainen väli, ettei muiden työskentely häiriinny, kuitenkin kohtuullisessa ajassa 
 • myöhästyneen on hyvä pahoitella myöhästymistä
 • luokanvalvojat puuttuvat toistuviin myöhästymisiin
 • valokuvien ja videoiden ottamiseen on hyvä pyytää lupa ja julkaisemiseen täytyy olla lupa kuvauksen kohteelta

Johtokunta hyväksyi järjestyssäännöt 23.5.2017. Päivitetty 5/2023