Helsingin yhteislyseon yläaste on yhteisöllinen, suvaitseva ja moniarvoinen koulu. Oppimisen ilo ja valo syntyvät yhdessä tekemisestä ja kasvamisesta. Oppiminen Helsingin yhteislyseossa on tavoitteellista ja tähtää menestykseen jatko-opinnoissa ja elämässä. Tavoitteena on laaja yleissivistys ja hyvän elämän perustaidot.

Oppimiseen ja kasvamiseen on myös mahdollista saada apua ja tukea koulun aikuisilta. Yläasteen oppilaita tukevat aineenopettajien lisäksi S2-opettaja, oppilaanohjaaja, laaja-alaiset erityisopettajat, kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja.

Oppilaille tarjotaan eri aineiden opetuksen lisäksi ryhmätoimintaa, joka tukee koulunkäyntiä. Tällaisia ryhmiä ovat kansainvälisen yhteistyön ryhmä, oppilaskunta, tukioppilasryhmä, erilaiset tyttö- ja poikaryhmät, tsemppiryhmät ja liikuntaryhmä. Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus mukavaan toimintaan ja toistensa tapaamiseen myös tuntien ulkopuolella.

Kaipaatko lisätietoa? Ota yhteyttä

Nina Grönroos

Opo (peruskoulu)

Anniina Paalanen

Opo (lukio)