äidinkieli ja kirjallisuus
ruotsi
englanti
matematiikka
fysiikka
kemia
biologia
maantieto
historia
yhteiskuntaoppi
uskonto/elämänkatsomustieto
terveystieto
liikunta
musiikki
kuvataide
kotitalous
käsityö
oppilaanohjaus

Ala-asteelta alkaneet A-kielet

ruotsi
saksa
venäjä

tieto- ja viestintätekniikka
liikunta
musiikki
kuvataide
käsityö
kotitalous

B2-kieli

venäjä
saksa
ranska