Opetus- yms. suunnitelmat

Koko koulun suunnitelmat

Hyllin päihdetoiminnan tavoitteena on luoda turvallinen oppimis- ja työyhteisö, jossa ei ole päihteiden tarjontaa, ja jossa ei olla päihteiden vaikutuksen alaisena. Päihdeongelmia osataan tunnistaa, ennaltaehkäistä ja ja puuttua niihin ajoissa, sekä auttaa oppilasta tarkoituksenmukaisin keinoin. Välitämme, otamme vastuuta ja toimimme yhdessä luottamuksella.

2023-2024 Päihdetoimintamalli

Suojelusuunnitelma on suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä. Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Kaikilla koulun aikuisilla on velvollisuus toimia kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän estämiseksi ja vähentämiseksi.

Tutustu suojelusuunnitelmaan

Ota yhteyttä apulaisrehtori Pia Pietikäiseen, jos haluat tutustua turvallisuussuunnitelmaan.

Yksityisten oppilaitosten toimintaympäristöt ja alueelliset erityistarpeet ovat moninaisia. Oppilaiden ja opiskelijoiden taustat, elinolot ja hyvinvoinnin edellytykset huomioidaan, kun oppilas- ja opiskelijahuollon resursseja kohdennetaan yhteisölliseen ja yksilölliseen oppilas- ja opiskelijahuoltotyöhön sekä yhteistyöhön kotien, viranomaistahojen ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa.

Lisäksi kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon kunkin koulun tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä sekä lukioissa opiskelijoiden tuen erityistarpeet.

Tutustu opiskelijahuoltosuunnitelmaan