Oppilastoiminta

Helsingin yhteislyseo on lähikoulu Kontulan, Laakavuoren ja Mellunmäen ala-asteen lapsille. Oppilaaksi voi hakeutua myös muilta ala-asteilta tai muista kunnista. Helsingin yhteislyseo on yksityinen koulu, jossa opiskelu on maksutonta.

Oppilaaksi voi hakea joko tavalliselle luokalle tai painotetun opetuksen luokkaan. Painotettua opetusta tarjotaan kuvataiteessa ja matematiikassa. Painotettuun opetukseen on soveltuvuuskoe.

Oppilasagentit

HYLin oppilasagentit ovat digitaitoisia oppilaita kaikilta luokka-asteilta. He suunnittelevat, osallistuvat tai järjestävät koulun toimintaa, koulutuksia ja viestintää painottuen teknisen puolen osaamiseen. Agentit vastaavat muun muassa koulun juhlien ääni- ja valotekniikasta. Agentit ovat järjestäneet myös pelikerhoa tai peli-iltoja koululla. Toiminta muodostuu vuosittain agenttiryhmän omien toiveiden ja koulun tarpeita peilaten. Ryhmää ohjaavat opettaja-agentit Tuomas Raivio ja Jonna Loimisto.

 

Oppilaskunta

Peruskoulun oppilaskunnan hallituksen muodostavat luokkien luottamusoppilaat. Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on vaikuttaa koulun viihtyvyyteen oppilaiden näkökulmasta, olla osallisena oppilaita koskevassa päätöksenteossa sekä järjestää oppilaita kiinnostavia ja viihdyttäviä tapahtumia. Hallitus kokoontuu noin parin kuukauden välein, ja kokouksissa päätetään  koko koulua koskevista päätöksistä sekä suunnitellaan ja toteutetaan  erilaisia tapahtumia kaikkien oppilaiden iloksi. Syyslukukaudella oppilaskunta valitsee taksvärkkikohteen ja järjestää Halloween-tapahtuman. Kevätlukukaudella ohjelmaan kuuluu vappuriehan ja vilttipäivän suunnittelu ja järjestäminen.

Tukioppilaat

Tukioppilaat ovat 8.-9.-luokkalaisia hylliläisiä, joiden tehtävänä on paitsi tutustuttaa ja ryhmäyttää seiskaluokkalaisia, myös järjestää muita koulua yhdistäviä tempauksia kouluvuoden aikana. Tukioppilaat, eli tukarit, ovat mm. viettäneet seiskojen kanssa ryhmäytyspäiviä, pitäneet Skarppi-päihdevalistustunteja, järjestäneet Nenäpäivä- ja Nälkäpäiväkeräyksen, saaneet koulun metsästämään pääsiäissulkia käytäviltä ja pystyttäneet ystävänpäivän kirjelaatikon. Muutaman kaikille yhteisen tehtävän lisäksi tukarit saavat itse päättää, mitä tekemistä he haluavat muulle koululle järjestää. 

Erasmus+

Hyllin 25 Erasmus+-ryhmäläistä ovat aktiivisia ja kansainvälisistä asioista kiinnostuneita nuoria. Nuoret valitaan mukaan Erasmus+-ryhmään kirjallisen hakemuksen sekä haastatteluiden perusteella. Tämänhetkinen projekti “FIT- Food is For Thought” on jo neljäs Erasmus+-projekti koulussamme. Projektissa tutustutaan ruokaan sekä sen historiaan ja tulevaisuuteen keskittyen erityisesti ympäristönäkökulmaan. 

Projektissa tehdään kansainvälistä yhteistyötä viiden muun eurooppalaisen koulun kanssa. Mukana ovat Liceo Scientifico Keplero Italiasta, The English School Kyprokselta, Instituto Educativo do Juncal Portugalista, Bischöfliche Canisiusschule Ahaus Saksasta sekä Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie Puolasta. Projektin aikana vieraillaan vajaan viikon ajan kussakin maassa ja Hylliin saapuu myös noin 50 vierasta keväällä 2022. Lisäksi Erasmus+-ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa koululla, ja suunnitelmissa on myös opintoretkiä pääkaupunkiseudulla. Kaikki toiminta on oppilaille maksutonta, sillä projektirahoitus saadaan EU:lta. 

Hyllissä Erasmus+-ryhmää luotsaavat opettajistamme Vilma Karakcheev, Katrin Kirm, Kristiina Laitaneva, Tiina Lamppula ja Toni Tähjä.