Kalenteri

marraskuu 2020
ma ti ke to pe la su
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
YO-ohjeet ja opiskelun tuki 2017-05-22T11:20:37+03:00
Ylioppilaskokeet 2016-08-15T14:00:55+03:00

Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kahdesti vuodessa, keväisin ja syksyisin. Kevään kirjoituksiin ilmoittautuminen on marraskuun puolessa välissä ja syksyn kirjoituksiin toukokuun lopussa tai kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Tutkinto tulee suorittaa enintään kolmena perättäisenä tutkintokertana. Kaikki neljä pakollista ylioppilaskoetta täytyy siis aloittaa kolmen peräkkäisen kirjoituskerran aikana.

Lukiolaisella on oltava asianomaisen oppiaineen pakollisista ja valtakunnallisista kursseista 2/3 hyväksytysti suoritettuina ennen ylioppilaskokeeseen osallistumista. Kokeessa tulee kysymyksiä/tehtäviä myös syventävistä kursseista eli niiden suorittaminen on kokeessa menestymisen kannalta erittäin suositeltavaa.

Syksyllä ylioppilas-/päättötodistuksen saajan tulee suorittaa kaikki lukion oppimäärään kuuluvat kurssit 1. jaksossa tai viimeistään 1. jakson uusintakokeessa. Tästä poikkeavasta järjestelystä päättää rehtori.
Kevään ylioppilaskokeeseen osallistuvien tulee sopia mahdollisten esteiden selvittämisestä viimeistään 2. jakson aikana. Keväällä ylioppilas-/päättötodistuksen saajalla tulee olla kaikki lukion oppimäärään kuuluvat kurssit suoritettuna neljännen jakson loppuun mennessä tai viimeistään 4. jakson 1. uusintakokeessa. Tästä poikkeavasta järjestelystä vastaa rehtori.
Syksyn ylioppilaskokeeseen osallistuvien tulee sopia mahdollisten esteiden selvittämisestä viimeistään 5. jakson aikana.
Ylioppilastutkintolautakunta perii kokelaalta maksun (perusmaksu ja koekohtaiset maksut), jotka on suoritettava ennen kokeeseen osallistumista. Ylioppilaskirjoituksiin sisältyy pakollisia, valinnaisia ja ylimääräisiä kokeita. Äidinkieli on pakollinen koe kaikille. Kokelaan on valittava kolme seuraavista aineista: toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikka tai ainereaali. Kokelaan on ilmoittautuessaan yo-kirjoituksiin kerrottava, minkä aineen reaalikokeeseen hän osallistuu. Matematiikassa, toisessa kotimaisessa ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Vähintään yhdessä pakollisessa kokeessa kokelaan on suoritettava vaativampi koe. Kokelas voi pakollisten lisäksi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. Kirjoitusaineissa järjestetään viimeisen kurssien aikana tai erillisinä aikoina ns. preliminäärikokeita, joissa harjoitellaan ylioppilaskokeessa vastaamista. Ennen maaliskuun kirjallisia kokeita voidaan järjestää tenttejä, joissa on mahdollista myös korottaa koko aineen oppimäärän numeroa. Korottamishalukkuudesta on ilmoitettava opettajalle erikseen henkilökohtaisesti.

Ylioppilaskoepäivät näkyvät tapahtumakalenterissa.

Opiskelun suunnittelu 2016-08-10T17:54:37+03:00

Lukioon hakeutuminen on vapaaehtoista, mutta vastuu valituista aineista ja kursseista merkitsee sitoutumista kouluyhteisön suoritus-, opiskelu- ja järjestyssääntöihin.

Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat
Lukion aloittavien ensimmäisen jakson lukujärjestys annetaan opiskelijoille valmiina ensimmäisenä koulupäivänä. Ensimmäisen jakson aikana opiskelijat tekevät Wilman kautta kurssivalintansa seuraaville jaksoille. Osa valinnoista on tehty valmiiksi opiskelijoille myös seuraaville jaksoille. Ryhmänohjaaja opastaa ryhmänsä opiskelijoita valintojen teossa. Valintojen tekoa varten uudet oppilaat saavat Wilma-tunnuksensa ja salasanan. Salasanan häviämisestä ja uuden salasanan antamisesta peritään 2€ korvaus.

Toisen, kolmannen ja neljännen vuosikurssin opiskelijat
Toisen, kolmannen ja neljännen vuosikurssin opiskelijat valitsevat lukuvuoden kurssinsa jo edellisenä keväänä. Koulun alettua opiskelijat tarkistavat ryhmänohjaajansa kanssa lukuvuoden valintansa ja tekevät niihin tarvittavat muutokset ryhmäohjaajan ohjeiden mukaisesti.

Kurssipaikan varmistaminen
Kurssille osallistuminen varmistetaan olemalla paikalla kurssin ensimmäisellä tunnilla. Jos sairauden tai muun hyväksyttävän syyn takia opiskelija ei pääse ensimmäiselle tunnille, asiasta on tiedotettava asiasta etukäteen kyseisen kurssin opettajaa.

Kurssin suorittaminen itsenäisesti
Itsenäiseen suoritukseen ilmoittaudutaan aineenopettajalle Wilman kautta. Opiskelijan tulee perustella, miksi hän haluaa suorittaa kurssin itsenäisesti. Ilmoittauduttaessa opiskelija ilmoittaa itsenäisen suorituksen suoritusajan (jakso/muu aikarajaus). Itsenäisen suorituksen suoritusoikeus päättyy, jos opiskelija ei saa kurssisuoritustaan valmiiksi määräaikaan mennessä. Osa kursseista (esim. kielten puhe- ja kirjoitus- ja keskustelukurssit) ovat kuitenkin sellaisia, ettei niitä voi suorittaa itsenäisesti.

Kurssikokeet 2016-08-10T17:53:56+03:00

Kurssin aikana voidaan järjestää pieniä kokeita, joilla seurataan opiskelijan edistymistä. Kunkin jakson lopussa pidetään koejakso. Kokeet alkavat kello 9.15 ja kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 10.30. Koe päättyy kello 12.00. Palkin yksi, ja joissakin jaksoissa palkkien kaksi ja seitsemän, kokeet eivät kuitenkaan muuta päivän normaalia työjärjestystä (kokeet ovat joko klo 8.30–10.00 tai 13.30–15.00). Kokeissa käytetään koulusta saatavia konseptipapereita. Koepäivä näkyvät oppaan lopussa olevasta tapahtumakalenterista.

Lisäaika ja tietokoneen käyttö kurssikokeessa
Opiskelijalla on oikeus tunnin lisäaikaan (klo 12.00–13.00) tai tietokoneen käyttöön kurssikokeessa, jos asia on kirjattu erityisopettajan lausuntoon. Opiskelijan on itse ilmoitettava hyvissä ajoin ennen kurssikoetta kurssin opettajalle, haluaako hän käyttää konetta kokeessa. Koulu voi myös muusta perustellusta syystä antaa oppilaalle lisäaikaa kurssikokeessa tai oikeuden käyttää tietokonetta kurssikokeen tekemiseen.

Kokeiden palautus ja kurssin uusiminen
Kurssikokeet palautetaan palautustunnilla (ks. tapahtumakalenteri), joita ennen on normaali koulupäivä. Hylätyn kurssin voi uusia yhden kerran kahden seuraavan uusintakerran aikana. 5. jakson kurssit tulee uusia kesäkuun uusintakuulustelussa tai elokuussa hyväksyttyjen kurssien korotuspäivänä. Hyväksytyn kurssin voi korottaa yhden kerran koulun ilmoittamana uusintapäivänä. Arvosanaksi tulee suorituksista parempi. Hyväksytyn kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran myös käymällä kurssin uudelleen.

  • Tällöin opiskelija sitoutuu
    käymään kurssin loppuun
    parantamaan tietoja ja taitoja
    asettamaan tavoitteeksi arvosanan parantamisen.

Kurssin uusimisesta tulee aina ennakolta neuvotella opettajan kanssa. Uusintakokeessa voi osallistua vain yhteen kokeeseen. Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan lomakkeella, jonka voi tulostaa koulun kotisivuilta tai noutaa opinto-ohjaajan huoneen vieressä olevasta lokerikosta. Ilmoittautumislomake palautetaan henkilökohtaisesti kurssin opettajalle. Uusintaan ilmoittautumista ei voi perua sen jälkeen, kun ilmoittautumisajankohta on ohi muutoin kuin esimerkiksi lääkärintodistuksella. Uusintakoeaikataulu on tapahtumakalenterissa.

Poissaolo kurssikokeesta
Jos opiskelija on poissa kurssikokeesta pakottavasta syystä (esimerkiksi sairauden takia), on siitä ilmoitettava opettajalle koepäivän aamuna Wilma-viestillä tai tekstiviestillä. Mikäli pätevää syytä kokeesta poissaoloon ei ilmoiteta, kurssin suoritus on keskeytynyt (K).

Poissaolot ja niiden selvittäminen 2016-09-10T10:42:31+03:00

Opettajat kirjaavat poissaolot Wilmaan, josta opiskelijalla ja alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajalla on mahdollisuus seurata opintojen etenemistä ja mahdollisia poissaoloja. Kaikki poissaolot tulee selvittää välittömästi poissaolon jälkeen. Opiskelijan huoltaja selvittää poissaolot Wilmassa, ja poissaolon syy merkitään Lisätietoja-kohtaan. Poissaolosta huolimatta opiskelijan on selvitettävä ja suoritettava oppitunnilla annetut tehtävät.

Jokainen opettaja määrittelee kurssin alussa käytänteet poissaolojen suhteen. Jos poissaolotunteja on kurssilta enemmän kuin opettajan asettama raja, kurssin opettaja harkitsee ja ratkaisee, voiko opiskelija jatkaa kurssilla opiskelua. Opiskelun jatkumista edesauttaa, jos poissaoloista on esittää lääkärin tai terveysaseman terveydenhoitajan todistus.

Täysi-ikäisen opiskelijan huoltajatunnus ei ole oletuksena voimassa. Kuitenkin myös täysi-ikäisen on selvitettävä poissaolonsa. Hän voi selvittää ne joko lääkärintodistuksella, muulla luotettavalla todistuksella (esimerkiksi kutsuntatodistuksella) tai hän voi antaa vanhempiensa selvittää poissaolot. Mikäli opiskelija haluaa, että vanhemmat voivat selvittää poissaolot, pitää hänen antaa huoltajalle siihen lupa Wilmassa.

Etukäteen voi pätevän syyn nojalla anoa lupaa koulusta poissaolemiseen
• yksittäisiksi oppitunneiksi ao. opettajalta
• enintään kolmeksi koulupäiväksi ryhmänohjaajalta
• edellä mainittuja pidemmiksi ajanjaksoiksi rehtorilta.

Lupaa lomaan haetaan lomakkeella, joka on tulostettavissa koulun kotisivuilta tai saatavissa kansliasta. Lomakkeeseen kerätään kurssien opettajilta tehtävät, jotka täytyy suorittaa loman aikana.

Opiskelija voi olla poissa oppitunnilta, jos hän
• osallistuu yo-kirjoituksiin
• on koulun lähettämänä ns. edustustehtävässä
• valmistelee luvalla koulun yhteistä tilaisuutta
• on määrättynä terveystarkastuksessa, kutsunnoissa tai opinto-ohjaajan vastaanotolla
• on leirikoulussa tai opintoretkellä, jolloin poissaolotunnit suoritetaan opettajan kanssa sovitulla tavalla,
• on saanut rehtorin tai ryhmäohjaajan luvan poissaoloon ja on suorittanut sovitut tehtävät
• suorittaa autokoulun tutkintoja (ei ajotunteja).

Opiskelijaristeilyt eivät ole koulun järjestämiä tapahtumia, ja näin ollen ne eivät ole hyväksyttävä syy olla pois kursseilta.

Jos sairauden vuoksi joutuu olemaan koulusta poissa kauemmin kuin kaksi päivää, ilmoitetaan asiasta ryhmänohjaajalle joko Wilman kautta tai puhelimitse. Ryhmänohjaajan puhelinnumero löytyy tästä oppaasta.

Lukiolain § 24:n mukaan opiskelija, joka ei lukuvuoden koulutyön alkaessa ole kohtuullisessa ajassa saapunut kouluun eikä ole ilmoittanut pätevää syytä poissaoloonsa, katsotaan eronneeksi.

Lukion opintojen ohjaus 2016-08-10T17:51:28+03:00

Opiskelijat saavat opinto-ohjausta sekä luokkaohjauksena että henkilökohtaisena ohjauksena. Opinto-ohjaajan luona voi käydä keskustelemassa sekä lukio- ja jatko-opiskeluun että päivittäisiin toimiin liittyvissä asioissa. Opinto-ohjaajalta voi saada erilaisia valintaoppaita ja muuta materiaalia valintojen suunnittelua ja tekemistä varten. Opiskelijalle pakollisiin oppiaineisiin kuuluu opinto-ohjaus. Opinto-ohjauksen ensimmäinen kurssi suoritetaan ensimmäisessä jaksossa.

Opinto-ohjaaja Anniina Paalanen
puh. 09 342 444 14 / 040 8010478
anniina.paalanen@hyl.fi

Ryhmänohjaus 2016-08-10T17:51:00+03:00

Osana oppilaanohjausta on ryhmänohjaus, josta vastaa ryhmänohjaaja. Ryhmänohjaajan tuokio on viikoittain torstaina klo 13.15–13.30. Jokaisen jakson ensimmäisenä perjantaina ryhmänohjaaja pitää oppitunnin mittaisen ryhmänohjaajan tunnin. Ryhmänohjaaja perehdyttää opiskelijat lukion tuntijakoon, valinnaisuuteen ja lukujärjestyksen laatimiseen jaksoittain. Hän seuraa myös opiskelijoiden edistymistä. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden apuna ryhmäohjaajien rinnalla toimivat tutor-oppilaat.

 

Opiskelijaterveydenhuolto 2016-08-10T17:49:50+03:00

Tarja Saaros (p. 09 3424 4420) on lukion terveydenhoitaja, ja vastaanotto on Helsingin yhteislyseossa. Terveystarkastus ym. vastaanottotiedot ilmoitetaan tarkemmin lukuvuoden aikana.

Opiskelijahuolto 2016-08-10T17:49:14+03:00

Lukion opiskelijahuoltoon kuuluu opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Opiskelijahuollolla edistetään opiskelijoiden tasapainoista kasvua ja kehitystä, edistetään välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria lukioyhteisössä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Opiskelijahuollon avulla pyritään ehkäisemään ja tunnistamaan oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä muita ongelmia riittävän ajoissa ja puuttumaan niihin. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä ja edistää työyhteisön hyvinvointia.
Helsingin yhteislyseon lukion opiskelijahuollosta vastaa koko kouluyhteisö yhteistyössä kotien kanssa. Helsingin yhteislyseossa yhteisöllisen opiskeluhuollon järjestämisestä vastaa lukion ja peruskoulun yhteinen opiskeluhuoltoryhmä. Oppimisen tukemiseksi lukiossa on maanantaitiimi. Opiskeluhuoltoon voi ottaa yhteyttä, kun opiskelijalla on vaikeuksia esim. oman elämänsä hallinnassa, oppimisessa tai terveydessä. Yhteyttä voi ottaa nuori itse tai hänen huoltajansa.

Opiskelijahuoltoryhmän jäseniin voi ottaa yhteyttä seuraavissa asioissa:
Elämänhallinnan ja koulunkäynnin tukeminen
Koulukuraattori Juha Niemelä puh. 040 556 0899
Oppimiseen liittyvät ongelmat, jatko-opinnot, ammatinvalintaan liittyvät asiat
Opinto-ohjaaja Anniina Paalanen puh. 09 342 444 14
Kriisitilanteet, päihde- tai peliriippuvuus, terveyteen liittyvät asiat ja ongelmat
Terveydenhoitaja Tarja Saaros puh. 050 310 5577 (miel. klo 12-13)
Muut oppilaan hyvinvointiin ja kouluun liittyvät asiat
Rehtori Jussi Sutinen puh. 09 342 444 11
Apulaisrehtori Pia Pietikäinen puh. 09 342 444 12

Opintotuki 2016-08-10T17:47:13+03:00

Opintotukea antaa lukiolaisille valtio. Lukiolainen voi saada opintotukea lapsilisäiän ohitettuaan. Valtion opintotukea myönnetään hakemiskuukautta seuraavan kuukauden alusta lukien. Tuki myönnetään enintään kolmeksi lukuvuodeksi ja sen jälkeiselle ajalle tuki on haettava erikseen. Hakemuslomakkeita ja neuvoja hakemista varten saa koulun kansliasta: sinne voi myös jättää hakemuksen liitteineen. Jos haluaa nopeuttaa asian käsittelyä, kannattaa viedä hakemus suoraan Kelaan. Opintotukea voi myös hakea verkossa Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi).

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 2016-09-10T10:43:08+03:00

Opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen on Helsingin yhteislyseossa keskeinen tavoite. Oppilaitos ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua, kiusaamista tai häirintää. Helsingin yhteislyseon opiskelijoilla on oikeus turvalliseen ja viihtyisään opiskeluympäristöön. Tämä ohje on tarkoitettu menettelytapaohjeeksi työssä ja opiskelussa epäasiallisen kohtelun ja häirinnän kohteeksi joutuneelle, opettajille ja opiskelijayhteisön jäsenille.

>> Tutustu suunnitelmaan

Lukion opinnon-ohjaus

Lukion opon ajanvaraus löytyy osoitteesta http://hyl.edu.hel.fi/opolle