Peruskoulun oppilaskunta

Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on vaikuttaa koulun viihtyvyyteen, kannustaa oppilaita vaikuttamaan asioihin ja olla osallisena oppilaita koskevassa päätöksenteossa.

Peruskoulun oppilaskunnan muodostavat kaikki peruskoulun oppilaat. Oppilaskunnan toiminnasta vastaa oppilaskunnan hallitus, johon valitaan joka luokalta edustaja eli luottamusoppilas. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu viikoittain, ja varsinaisia kokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa.

Oppilaskunnan hallitus järjestää erilaisia tapahtumia. Perinteeksi ovat jo muodostuneet  halloween- ja vappurieha, kevään vilttipäivä  ja lisäksi seiskaluokkalaisten hupiolympialaiset. Oppilaskunnan hallitus osallistuu koulun myös ruokalaryhmän toimintaan. Lisäksi oppilaskunnan hallitus organisoi taksvärkkikeräyksen ja pystyy vaikuttamaan Hyllin ääni -kampanjan kautta koko koulun viihtyvyyteen.