Kalenteri

marraskuu 2020
ma ti ke to pe la su
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Taiteidenväliset kurssit, OPS2016 2017-06-01T10:59:34+03:00

LUKION KURSSIT JA OPPIAINEET – OPS2016 >>

TAITEIDENVÄLISET KURSSIT

Taiteiden väliset kurssit ovat eri taiteenaloja yhdistäviä opintoja. Kurssien tehtävänä on laajentaa ja eheyttää musiikin, kuvataiteen ja opetussuunnitelmassa päätettävien mahdollisten muiden taideaineiden opetusta. Taiteiden väliset kurssit tarjoavat mahdollisuuksia laaja-alaisille ja teemallisille kokonaisuuksille perustuvalle taideoppimiselle. Opinnot vahvistavat kulttuurisen tiedon ymmärtämistä ja arvottamista omassa elämässä. Kursseilla tuotetaan ja tulkitaan kulttuuria eri taiteenaloille ominaisilla tutkimisen tavoilla. Opintojen tehtävänä on vahvistaa opiskelijoiden toimijuutta ja osallisuutta omassa elinympäristössä, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa. Taiteiden väliset opinnot luovat mahdollisuuksia lukion toimintakulttuurin kehittämiselle sekä yhteistyölle lukion ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Koulutuksen järjestäjä voi päätöksellään tarjota opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä taiteiden välisiä kursseja. Mikäli lukio järjestää mahdollisuuden suorittaa taiteiden välisiä kursseja, niiden tavoitteet ja sisällöt tarkennetaan ja konkretisoidaan opetussuunnitelmassa.

VALTAKUNNALLISET SOVELTAVAT KURSSIT

Monitaiteellinen musiikkiprojekti (TA1)
Kurssi tarjoaa opiskelijalle tilaisuuksia kehittää musiikillista ja muuta taiteellista luovaa ajatteluaan ja ilmaisutaitojaan taiteidenvälisessä työskentelyssä ja yhteistyössä muiden kanssa. Tavoitteena on, että kurssin aikana opiskelija suunnittelee ja toteuttaa ryhmässä tai itsenäisesti taiteelliseen ilmaisuun liittyvän kokonaisuuden. Kokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa opiskelija soveltaa ja yhdistää aiemmin hankkimaansa kulttuurista, musiikillista ja muuta taiteellista osaamista. Oppimisprosessin aikana opiskelija arvioi työskentelyään ja oppii toimimaan kokonaisuuden kannalta mielekkäällä tavalla. Kokonaisuuden toteutuksessa voi käyttää myös kehittyvän teknologian tarjoamia taiteellisen ilmaisun keinoja.

Monitaiteellinen musiikkiproduktio -kurssi voi toimia koulun tai koulun ulkopuolisen yhteistyökumppanin tuottaman tilaisuuden, tapahtuman tai esityksen toteuttamisena. Se voi olla myös osa yhteisöllistä taideteosta tai kulttuuritapahtumaa. Kurssin keskeiset sisällöt rajautuvat projektikohtaisesti. Musiikki, kuvataide, visuaalisen kulttuuri, liikeilmaisu ja esitystaide ovat sen sisällön keskeisiä oppimis- ja osaamisalueita.

Nykytaiteen keinoin (TA2)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin nykytaiteelle ominaisin keinoin. Opiskelijat tutkivat kulttuurisia ilmiöitä eri taiteenalojen ilmaisun keinoja käyttämällä ja soveltamalla. Kurssilla hyödynnetään visuaalisuuden rinnalla myös muita tiedon tuottamisen tapoja. Opiskelijat syventyvät erilaisiin käsityksiin taiteen tehtävästä. Kurssilla tarkastellaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä. Taidetta käytetään osallistumisen ja vaikuttamisen muotona. Tutkittavat ilmiöt sekä käytettävät välineet, teknologiat ja ilmaisun keinot valitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Kurssilla toteutetaan monitaiteellisia teoksia, produktioita ja esityksiä erilaisiin ympäristöihin.

Nykytaiteen keinoin kurssin ilmaisumuotoina ovat kuvataide, esitystaide ja performanssi. Kurssilla työskennellään sekä yksilö-, että ryhmälähtöisesti. Taide nähdään yhteiskunnallisesti ja yksilöllisesti merkittävänä sekä voimauttavana kokonaisuutena ja kollektiivisena tapahtumana.

Kurssin keskeiset sisällöt tarkentuvat kurssikohtaisesti siten, että niissä huomioidaan nykytaiteen ajankohtaisia ilmiöitä sekä ryhmän kiinnostuksen kohteita. Kurssin monitaiteellisesta luonteen johdosta se on mahdollista toteuttaa kuvataiteen, musiikin ja äidinkielen yhteistyönä.

Taidetta kaikilla aisteilla (TA3)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan ja arvioimaan eri taiteenalojen ajankohtaisia toimintatapoja ja ilmiöitä. Kurssilla tarkastellaan taiteiden ja kulttuurien suhdetta sekä taiteen merkityksiä omassa elämässä, yhteiskunnassa ja maailmassa. Opiskelijoille merkityksellisiä teemoja ja aihepiirejä tutkitaan eri taiteenalojen keinoin ja niitä yhdistellen. Kurssi toteutetaan vähintään kahden taiteenalan välisenä kokonaisuutena. Kurssin keskeisiä sisältöjä voidaan valita myös aihekokonaisuuksista.

Taidetta kaikilla aisteilla kurssilla tehdään vierailuja, kokeiluja, etsitään henkilökohtaista näkökulmaa ja tutustutaan ajankohtaisiin taiteen ilmiöihin sekä paikalliseen kulttuuritarjontaan. Tarkastelun kohteena voivat olla taiteen käyttämä kieli, esittämisen muodot, ilmaisu, kerronta ja kantaaottavuus. Näyttelykäynnit, konsertit, tanssi- ja teatterivierailut ovat keskeinen osa kurssin toimintatapaa.