Kalenteri

marraskuu 2020
ma ti ke to pe la su
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Musiikki, OPS2016 2017-06-01T10:58:33+03:00

LUKION KURSSIT JA OPPIAINEET – OPS2016 >>

MUSIIKKI

PAKOLLISET KURSSIT

Musiikki ja minä (MU1)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää omat tapansa toimia musiikin alueella. Osallistumalla musiikilliseen toimintaan hän saa kokemuksia musisoinnista, syventää omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin merkityksiä elämässä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan.

Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.

Moniääninen Suomi (MU2)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja sekä oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssin toteuttamisessa otetaan myös huomioon, että suomalaiset musiikkikulttuurit ovat osa eurooppalaista ja globaalia musiikkimaailmaa.

Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Musiikkiohjelmistoon valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

Ovet auki musiikille (MU3)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen uusia musiikinlajeja, musiikkityylejä ja -kulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointitaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa. Kurssin voi suorittaa myös projektina.

Musiikki viestii ja vaikuttaa (MU4)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa, monimediaisissa tieto- ja viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä muutaman rajatun näytteen avulla. Sisältöjen tarkastelussa painottuu pyrkimys kokonaisuuksien ymmärtämiseen. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa materiaalia tai tuottamalla sitä itse. Kurssin voi suorittaa myös taiteidenvälisenä tai monialaisena projektina.

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

Musiikkiprojekti ( MU5 )
Kurssin tavoitteena on musiikillisen kokonaisuuden suunnittelu, harjoittelu ja toteutus ryhmässä jo opittuja taitoja huödyntäen. Kyseessä voi olla pienimuotoinen matinea, laajempi konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai aineiden välinen projekti. Projektille pyritään valitsemaan yhdessä sopiva teema.

Laulukurssi ( MU6 )
Löydä oma äänesi ja uskalla käyttää sitä. Laulamisen perusteet: huolletaan omaa ääntä, opiskellaan äänenavauksia ja laulutekniikkaa. Ohjelmistossa kevyttä ja klassista musiikkia. Mikkilaulun alkeet. Soolo- ja ryhmätehtäviä.

Bändikurssi ( MU7)
Bändi- ja yhtyesoiton alkeet, peruskompit, perussäestykset. Bändille sopivia kappaleita ja harjoitteluvinkkejä. Esiintymismahdollisuus.

Kitarakurssi ( MU8 )
Kitaransoittoa alkeista lähtien. Helppojen laulujen säestys. Soittamista reaalisointumerkeistä ja tabulatuureista, soittimen huoltoa. Kurssi ei vaadi aiempia opintoja.

Kuoro ( MU9 )
Kuorossa on hauska laulaa! Äänenhuoltoa- ja muodostusta. Moniäänisen laulun alkeet. Valitsemme ohjelmiston yhdessä, kevyttä ja klassisempaa. Mahdollisia esiintymisiä.

Musiikin kuuntelu ( MU10 )
Osaanko kuunnella? Olenko avoin vieraille musiikin lajeille? Mihin kiinnitän huomiota? Nautintoa, kokemuksia ja tietoa kuuntelemalla. Konserttivierailuja. Korvat auki!

Klassinen musiikki ( MU11 )
Kurssilla perehdytään klassiseen musiikkiin soittamalla, laulamalla ja kuuntelemalla. Opintovierailuja. Tutustumme eri tavoin barokin, wieniläis- klassismin ja romantiikan ajan musiikkiin. Mahdollisuuksien mukaan soolo- duo- ja kamarikokoonpanoja.

Esiintymiskurssi ( MU12 )
Hajautettu kurssi, suoritetaan yhden lukuvuoden aikana . Useita esiintymisiä koulun tilaisuuksissa, harjoittelua viikoittain. Soittotaito jo kurssille tultaessa olisi suotava.