Kalenteri

syyskuu 2020
ma ti ke to pe la su
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Liikunta, OPS2016 2017-06-01T10:57:05+03:00

LUKION KURSSIT JA OPPIAINEET – OPS2016 >>

LIIKUNTA

PAKOLLISET KURSSIT

Energiaa liikunnasta (LI1)
Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Opiskelija harjaantuu liikuntataidoissaan ja kehollisessa ilmaisussaan sekä saa tietoja ja kokemuksia fyysisten ominaisuuksien harjoittamisesta monipuolisesti. Opiskelija saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta reilun pelin hengessä. Opiskelijan koettu liikunnallinen pätevyys vahvistuu uuden oppimisen, liikunnan tuoman ilon ja virkistyksen myötä.

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen.

Aktiivinen elämäntapa (LI2)
Tavoitteena on opettaa ja kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, että liikuntaharrastusten lisäksi toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia tukeva fyysinen aktiivisuus muodostuu arjen valinnoista ja pitkäkestoisen istumisen välttämisestä.

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto. Opiskelijat ohjataan havainnoimaan arkisia toimintatapojaan ja valintojaan fyysisen aktiivisuuden ja terveyden näkökulmista. Opiskelijat saavat ohjausta ja palautetta liikunnallisen elämäntavan ja fyysisesti aktiivisen arjen toteuttamiseen.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

Terveyttä liikkuen (LI3)
Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman suunnittelua ja toteutusta. Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen.

Yhdessä liikkuen (LI4)
Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta. Kurssin sisältönä voi olla jokin yhdessä toteutettava liikunta, kuten vanhojenpäivän tanssit tai muu projektiluonteinen kokonaisuus.

Hyvinvointia liikkuen (LI5)
Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Monipuoliset liikuntatehtävät mahdollistavat osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun kokemuksia.

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

Uudet lajit (LI6)
Kurssin tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus oman lajin löytämiseen sekä myönteisten liikuntaelämysten kokemiseen ja virkistäytymiseen. Tutustutaan ryhmän valinnan mukaan uusiin lajeihin esim. kiipeily, elämysliikunta, jooga, pilates, karting, melonta. Tehdään tutustumiskäyntejä eri liikuntapalveluihin. Kurssista aiheutuu kustannuksia opiskelijalle.

Kuntosali (LI7)
Kurssilla perehdytään kuntosaliharjoitteluun sekä teoriassa että käytännössä. Kuntosalilla käydään läpi kuntosaliharjoittelun tekniikat sekä laitteiden toimintaperiaatteet. Tavoitteellista kuntosaliharjoittelua toteutetaan sekä ohjatusti että itsenäisesti. Kurssiin sisältyy oman kuntosalipäiväkirjan suunnittelu ja toteutus. Kurssista aiheutuu kustannuksia opiskelijalle.

Fitness (LI8)
Kurssin tavoitteena on tutustua erilaisiin fitness-lajeihin. Sisältönä esim. aerobic ja sen eri muodot, kuntosalityöskentely, spinning, circuit, kuntonyrkkeily, jooga ja tankotanssi. Lisäksi perehdytään terveelliseen ruokavalioon ja lihashuoltoon. Kurssi toteutetaan sekä ohjattuna että itsenäisenä harjoitteluna. Kurssista aiheutuu kustannuksia opiskelijalle.

Tanssi (LI9)
Tule selvittämään mitä kaikkea tanssi voi olla! Kurssilla luodaan kokonaiskuva tanssista sekä käytännössä että teoriassa. Tavoitteena on oppilaan tanssitaidon, rytmitajun ja improvisaation monipuolinen kehittäminen sekä tanssiesityksen suunnittelu ja toteutus.  Tutustutaan eri tanssilajeihin. Käydään katsomassa tanssiesitys ja analysoidaan esitys. Kurssista aiheutuu opiskelijalle kustannuksia.

Vanhat tanssit (LI10)
Yhdessä suunnitellen ja harjoitellen toteutetaan koulun oma Vanhat tanssit -juhla. Kurssiin osallistuvilla opiskelijoilla on suunnitteluvastuu Vanhat tanssit -juhlan toteutuksessa. Tavoitteissa korostuu yhteisöllisyys ja yhteistyökyvyn harjaannuttaminen sekä paritanssi kulttuuriin kuuluvien käytöstapojen oppiminen. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan motivaatiota sekä oppimiskykyä. Kurssista aiheutuu opiskelijalle kustannuksia.

Joukkuepelit (LI11)
Tavoitteena on joukkuepalloilulajien teknisten ja taktisten lajitietojen ja -taitojen sekä lajikunnon kehittäminen. Palloilulajit valitaan oppilasryhmän mukaan.

Mailapelit (LI12)
Tavoitteena on mailapelien teknisten ja taktisten lajitietojen ja -taitojen  sekä lajikunnon kehittäminen. Sisällöt. Keskitymme kurssilla pääsääntöisesti yksilömailapeleihin. Golf, tennis, sulkapallo, padel.  Kurssista aiheutuu opiskelijalle kustannuksia.

Salibandy (LI13)
Kurssin tavoitteena on oppilaiden kunnonkohotus, lajitaidon kehittäminen ja virkistys pelin erinomaisessa sosiaalisessa ilmapiirissä. Kurssilla harjoitellaan ja pelataan yksinomaan salibandya. Ryhmästä muodostetaan pelijoukkueita, jotka pelaavat kurssin aikana keskinäistä ottelusarjaa. Pelit pelataan tasoryhmissä. Kurssilla tavoitellaan hyvätasoisia ja vauhdikkaita pelituokioita.

Golf (LI14)
Kurssin tavoitteena on Green cardin suoritus. Kurssin sisältönä on pelioikeuteen edellytyksenä oleva golfin sääntöjen- ja lajitaitojen hallinta. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti.

Laskettelu (LI15)
Kurssin tavoitteena on joko laskettelun tai lumilautailun perustaitojen hallinta ja edellytykset lajin harrastamiseen. Opetus tapahtuu päivän laskettelumatkoilla laskettelukeskuksiin. Kurssin myöntämiseen oikeuttavan lajitaidon hankkimisen tulee olla vähintäänkin 38 tunnin mittainen ja se tulee suorittaa yhden talvikauden aikana.

Lajikurssi (LI16)
Tarkoitettu niille oppilaille, jotka harrastavat aktiivisesti jotakin lajia. Kurssi mahdollistaa harjoittelun ja valmentautumisen oppilaan omassa lajissa. Harjoitussuunnitelma tehdään yhteistyössä oppilaan valmentajan kanssa.

Laijkurssi voidaan myöntää mikäli opiskelija kunnostautuu erityisen aktiivisella tavallla edustaessaan koulua opiskelijaurheilussa.