Kalenteri

syyskuu 2020
ma ti ke to pe la su
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Äidinkieli ja kirjallisuus, OPS2016 2017-06-01T10:44:57+03:00

LUKION KURSSIT JA OPPIAINEET – OPS2016 >>

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS -oppimäärä

PAKOLLISET KURSSIT

Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1)
Opiskelijan käsitys monimuotoisista teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti lisääntyvät. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa ympäristöissä.

Kieli, kulttuuri ja identiteetti (ÄI2)
Opiskelijan käsitys kielen ja muiden ilmaisutapojen merkityksiä rakentavasta luonteesta, kielen vaihtelusta, kulttuurin merkityksestä ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan siitä, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle.

Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3)
Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä ja nauttimaan kaunokirjallisuudesta sen eri muodoissaan.

Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4)
Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja sekä vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja.

Teksti ja konteksti (ÄI5)
Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden konteksteja. Opiskelija harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä.

Nykykulttuuri ja kertomukset (ÄI6)
Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. Opiskelijan käsitys suomalaisesta nykykulttuurista ja sen moninaisuudesta syvenee. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutusetiikasta.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (ÄI7)
Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä tietojaan sekä kehittää kykyään ennakoida, mukauttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Opiskelijalle voidaan tarjota mahdollisuus osallistua toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli Puhvi-kokeeseen.

Kirjoittamistaitojen syventäminen (ÄI8)
Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti asiatyylisiä laajoja aineistopohjaisia tekstejä. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin kulttuurin, median ja yhteiskunnallisen keskustelun aiheisiin.

Lukutaitojen syventäminen (ÄI9)
Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee. Opiskelija harjaantuu tuottamaan tekstien tulkintoja sekä puhuen että kirjoittaen.

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

ÄI10 Luova kirjoittaminen
Kurssilla pyritään rikastuttamaan omaa kirjoittamista ja löytämään itseilmaisun ilo. Kurssilla kirjoitetaan erityisesti fiktiota, kuten novelleja. Omaa kirjoittamista syvennetään myös kaunokirjallisuuden avulla.

ÄI11 Kehity kirjoittajana
Kurssi on perusvalmiuksien kurssi, jonka tavoitteena on löytää apua kirjoittamisen ongelmakohtiin ja paikata kirjoitusprosessiin jääneitä aukkoja. Kurssilla kirjoitetaan runsaasti.

ÄI12 Kielenhuollon kurssi
Kerrataan kirjoittamisen kannalta tärkeimmät kielenhuoltoon liittyvät seikat.

ÄI13 Kirjallisuuskurssi
Luetaan kirjoja ja keskustellaan niistä yhdessä valitusta näkökulmasta. Luettavat kirjat päätetään kunkin kurssin alussa; ne voivat kietoutua esimerkiksi jonkin teeman ympärille. Kurssi voidaan suorittaa myös osana kirjallisuusdiplomia.

SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS –oppimäärä

Pakolliset kurssit

Tekstit ja vuorovaikutus (S21)
Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti lisääntyy. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa viestintäympäristöissä. Hän osaa käyttää luontevasti ja monipuolisesti suomen kielen keskeisiä rakenteita.

Kieli, kulttuuri ja identiteetti (S22)
Opiskelijan käsitys suomen kielen rakenteesta, kielen vaihtelusta ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle.

Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (S23)
Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä monipuolistuu. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti ja nauttimaan kaunokirjallisuudesta sen eri muodoissaan.

Tekstit ja vaikuttaminen (S24)
Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä, niiden kieltä ja vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja.

Teksti ja konteksti (S25)
Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä, niiden piirteitä ja konteksteja. Opiskelija harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä.

Nykykulttuuri ja kertomukset (S26)
Opiskelija oppii tarkastelemaan suomalaista nykykulttuuria ja ilmiöitä. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutuksesta. Opiskelija vahvistaa suomen kielen taitoaan teksteillä ja tehtävillä.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (S27)
Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä tietojaan sekä kehittää kykyään ennakoida, muuttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä.

Kirjoittamistaitojen syventäminen (S28)
Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä. Opiskelija perehtyy ajankohtaiseen kulttuuriin, median aiheisiin sekä kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun eri tavoin.

Lukutaitojen syventäminen (S29)
Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee.